תקציר: טופס 4

ברכישת דירה חדשה מקבלן, האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לטופס 4 נמצאת בידי הקבלן. לעומת זאת, אם אתם בונים את הבית בעצמכם, האחריות היא כולה שלכם. עם זאת, בעזרת פיקוח צמוד של מפקח בנייה, ניתן לכלול את האחריות לקבלת טופס 4 במסגרת התחייבויותיו של מפקח הבנייה, מה שעשוי להיות הפתרון המושלם בשבילכם, שכן מפקח בנייה שמלווה את הפרויקט לכל אורכו גם מכיר את כל התכניות, גם בקיא בהליכי העבודה וגם אחראי לבטיחות המבנה. פרט לכך, ניסיונו מקל עליו בקבלת אישור אכלוס בדרך המהירה ביותר, מה שמבטיח לכם הליך מזורז וראש שקט.

מה זה טופס 4, ולמה הוא נועד?

טופס 4 הוא טופס "בקשה לחיבור מבנה ראוי לחשמל, מים וטלפון", ורק אישורו מאפשר לאכלס את המבנה ולגור בו. מטרתו של הטופס היא לאשר את בטיחות המבנה ולבחון האם הוא עומד בכל תכניות הבנייה ומסגרת ההיתרים שניתנה לו, האם הוא עומד בדרישות בטיחות אש וכדו'. השורה התחתונה היא, שטופס 4 נועד למנוע חיבור של מבנה שאינו בטוח לתשתיות ורשתות, כך שהמגורים בו לא יהיו אפשריים.

את האישור מעניקה העירייה או הרשות המקומית שהמבנה מצוי בתחומה, אך פשוט ככל שהוא נשמע, אישור טופס 4 עלול להיות תהליך ארוך ומייגע, ומי שלא יודע מה נדרש בדיוק לצורך אישורו עלול למצוא את עצמו מתוזז לשווא וללא אישור אכלוס.

ברכישת דירה חדשה מקבלן, האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לטופס 4 נמצאת בידי הקבלן. לעומת זאת, אם אתם בונים את הבית בעצמכם, האחריות היא כולה שלכם. עם זאת, בעזרת פיקוח צמוד של מפקח בנייה, ניתן לכלול את האחריות לקבלת טופס 4 במסגרת התחייבויותיו של מפקח הבנייה, מה שעשוי להיות הפתרון המושלם בשבילכם, שכן מפקח בנייה שמלווה את הפרויקט לכל אורכו גם מכיר את כל התכניות, גם בקיא בהליכי העבודה וגם אחראי לבטיחות המבנה. פרט לכך, ניסיונו מקל עליו בקבלת אישור אכלוס בדרך המהירה ביותר, מה שמבטיח לכם הליך מזורז וראש שקט.

מהם התנאים שנדרש לעמוד בהם לצורך קבלת טופס 4?

ראשית כל, טופס 4 צריך להיות חתום על ידי מספר גורמים:

 • בעל ההיתר, שהוא גם האחראי להגשת הטופס
 • עורך הבקשה
 • האחראי לביקורת
 • מודד מוסמך

השניים האחרונים מאשרים בחתימתם את כל הסעיפים שמופיעים בטופס.

לטופס עצמו יש לצרף את האישורים הבאים:

 • אישור של אדריכל ומודד מוסמך באשר להתאמת הבנייה וההיתרים שניתנו לה, את התאמת הבנייה לתכנית הבנייה ולמיקום הגוש והחלקה הרשומים.
 • אישור באשר לפינוי מבנים זמניים מהאתר
 • אישור באשר להתקנת מערכות ניקוז ואינסטלציה, שתואמות את התקן הרלוונטי
 • אישור מחברת הגז באשר לתקינות מערכת הגז
 • כשמדובר במבנים ציבוריים, יש צורך באישור של מכבי אש באשר לעמידה בתקני האש
 • אישור של מהנדס בנייה באשר לתקינות הבטון במבנה
 • אישור של מהנדס באשר לתקינות המבנה עבור מגורים
 • אישור של מכון התקנים באשר לאיטום המרחבים המוגנים
 • אישור של חברת חיטוי באשר לחיטוי צנרת המים במבנה

אישור הוועדה המקומית

משהוגשו טופס הבקשה וכל האישורים הנדרשים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נשלח מטעם הוועדה מפקח, שתפקידו לבחון את אמיתות כל האישורים שהומצאו בטופס.

במידה והמפקח אישר את אמיתות הדברים, יש לעבור טופס טיולים ברחבי המחלקות הרלוונטיות במשרדי הרשות המקומית לצורך קבלת חתימות ואישורים סופיים. בשלב זה, עשויים נציגי המחלקות לדרוש מסמכים או אישורים נוספים.

מרגע שנאספו כל האישורים והחתימות הדרושות, ניתן לשוב אל הוועדה המקומית ולקבל אישור אכלוס מבנה.

מה קורה כאשר המפקח מטעם הוועדה המקומית מאתר ליקויים?

עלולות להיות סיבות שונות לכך שהמפקח שמינתה הוועדה המקומית לא יהיה שבע רצון, ויכריז על ליקויים שונים במבנה.

במידה ונמצאו ליקויים, יש לפעול על מנת לתקן אותם. במרבית המקרים יש לפנות אל הקבלן שביצע את העבודה, ובהנחה שמחויבותו בנדון מגובה בחוזה שנחתם עמו לפני תחילת העבודה, יש לדרוש ממנו לתקן את הליקויים שנמצאו.

אין ספק שזהו החלק המתיש והמתסכל ביותר בתהליך, שכן עם סיום הפרויקט השאיפה היא לקבל את אישור האכלוס כמה שיותר מהר, וכל ליקוי עלול לעכב את אכלוס הנכס וגם טומן בחובו פוטנציאל לעימות מול הקבלן שביצע את העבודה ונדרש לתקן את הליקוי.

באשר לליקויים אדמיניסטרטיביים, תיקונם לא אמור להיות מורכב, ובהתאם לסוג הליקוי שאותר, יש ליצור קשר עם מנציג השירות הרלוונטי מטעם הרשות המקומית ולבחון כיצד יש לפעול לתיקון הליקוי.

האם לאחר תיקון הליקויים ניתן לאכלס את הנכס?

תיקון כל הליקויים ידרוש מכם להגיש את האישורים הנדרשים בשנית, וכמובן יגרור ביקור נוסף של המפקח מטעם הוועדה המקומית, שיאשר את תיקון כל הליקויים לפי הדרישות והתקנים, מה שיזכה אתכם בטופס 4 המיוחל.

אולם לא כאן תמה הדרך לאכלוס הנכס, שכן טופס 4 מהווה אישור לאכלוס, אך איננו תעודת אכלוס.

תעודת האכלוס, המכונה גם טופס 5, מעניקה לבעל ההיתר אישור סופי ורשמי לאכלוס המבנה. את האישור מעניק מהנדס העיר, שבחן כי כל הליקויים שבמבנה תוקנו, וכן שעבודות הגמר נעשו בהתאם לחוק התכנון והבנייה ובהתאם להיתרי הבנייה שניתנו למבנה.

חשוב לדעת, שטופס 5 ניתן כשנה לאחר קבלת טופס 4, כך שמומלץ להתחיל את התהליך מוקדם ככל שניתן במטרה לאכלס את המבנה קרוב ככל שניתן לסיום הפרויקט.

כיצד ניתן להימנע מליקויים בתהליך הבנייה ?

במסגרת החוזים עם אנשי המקצוע וקבלני הביצוע השונים מומלץ לכלול 2 סעיפים חשובים, שעשויים להציל אתכם מליקויים, שפרט להיותם מכשול בדרך לקבלת אישור אכלוס מבנה, עלולים להוות סכנה עבור דיירי המבנה ואף לגרור הוצאות כספיות בעתיד בגין איכות בנייה ירודה.

הסעיף הראשון נוגע לאחריות המקצועית של קבלן הביצוע. במסגרת החוזה חשוב לפרט את כל המוטל על איש המקצוע, ואף לרדת לפרטים. יש לציין את סוג החומרים ושלבי העבודה והתוצאה המתבקשת, כך שיהיה ברור לכולם מה בגדר אחריותו. כמו כן, חשוב לציין שבמידה ויתגלו ליקויים, עליו לבצע תיקונים, שיהיו על חשבונו של הקבלן.

הסעיף השני נוגע לאופן התשלום. בדרך כלל מקובל לשלם לאנשי מקצוע בתחום הבנייה בשיטת התחנות, כך שהם מקבלים אחוז מסוים מהסכום שסוכם בתחילת העבודה, אחוז מסוים עם סיום שלבי עבודה שנקבעים במסגרת החוזה ותשלום אחרון לאחר סיום העבודה ואישור מפקח הבנייה של הפרויקט. כך למעשה מכסה עצמו הלקוח ממצבים בהם הוא שילם לקבלן לפני שזה ביצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר.

האם להיעזר במפקח הבנייה לצורך קבלת טופס 4? ללא ספק

תהליך קבלת טופס 4 הנו מורכב, ובעיקר מתיש. אך כל זאת נכון כשמדובר בלקוח, שבמרבית המקרים אינו מגיע מתחום הבנייה, ואינו רגיל לעבור את המסע הארוך בין מחלקות הוועדה המקומית.

מתפקידו של מפקח הבנייה לוודא לפני הכל, שכל אנשי המקצוע, הקבלנים ונותני השירות בפרויקט ביצעו את עבודתם בהתאם לתכניות ולהיתרים שניתנו, וכן שהם ביצעו  אותה ברמה הגבוהה ביותר.

לאורך כל תהליך הבנייה מפקח הבנייה נוכח על מנת לבצע בקרת איכות, לצפות כשלים, לאתר ליקויים ולדאוג שיתוקנו לשביעות רצונו, כך שבסיום הפרויקט ניתן יהיה לקבל את אישור האכלוס בקלות יחסית.

פרט לכל האמור לעיל, מפקח בנייה, שמיומן בליווי לקוחות לקבלת טופס 4, יודע בדיוק על אילו פרמטרים לשים דגש, ואילו פרמטרים עשויים לעבור את ביקורת המפקח. פרט לכך, ניסיונו המקצועי של מפקח הבנייה וטיפוח הקשרים האישיים שלו עם קולגות במסדרונות הוועדה המקומית עשויים לסייע בזירוז הליכים וקבלת אישור אכלוס מהר יותר ביחס ללקוח שפונה באופן עצמאי ואינו מכיר את הנפשות הפועלות.

אנו ממליצים להסדיר הסכם עבודה עם מפקח הבנייה, המכיל אחריות עד להשלמת מלוא טופס 4

מפקח בנייה בישראל

מרכזים עבורכם את כל המידע במקום אחד

באמצעות המידע המקצועי שתקבל תוכל לחסוך עשרות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר לאורך תהליך הבניה שלך.בשליחת הטופס הינך מאשר את התקנון ותנאי השימוש באתר. השירות ניתן בחינם!

פיקוח בנייה פרטית בישראל

לפניכם מידע ומאמרים מקצועיים נוספים. קחו את הזמן, תלמדו את הפרטים ואת התהליכים ותבואו מוכנים. עבור מרבית האנשים, זו העיסקה והפרוייקט הגדולים ביותר בחייהם.

מכרזים בבנייה פרטית - pikuah
ניהול פרוייקטים

מכרזים

ניהול מכרזים הוא משימה מורכבת שמצריכה זמן ומשאבים. עבור מי שאינו מיומן בכך, זו עלולה להיות משימה מורכבת, ובמיוחד כשמדובר בפרויקט מורכב, שכן היא מצריכה לבחון את כל ההיבטים ואנשי המקצוע שנדרשים לפרויקט.< מפקח בנייה שמכיר את דרישות הפרויקט ואת כל שלבי העבודה יכול לסייע בבחירת המכרזים הנכונים לכל שלב עבודה. הוא בקיא בניסוח דרישות מקדימות ויודע על מה אסור לוותר בבחירת הקבלנים ואנשי המקצוע.

להמשך קריאה »
טופס 4 - מקפח בנייה pikuah
ניהול פרוייקטים

טופס 4

ברכישת דירה חדשה מקבלן, האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לטופס 4 נמצאת בידי הקבלן. לעומת זאת, אם אתם בונים את הבית בעצמכם, האחריות היא כולה שלכם. עם זאת, בעזרת פיקוח צמוד של מפקח בנייה, ניתן לכלול את האחריות לקבלת טופס 4 במסגרת התחייבויותיו של מפקח הבנייה, מה שעשוי להיות הפתרון המושלם בשבילכם, שכן מפקח בנייה שמלווה את הפרויקט לכל אורכו גם מכיר את כל התכניות, גם בקיא בהליכי העבודה וגם אחראי לבטיחות המבנה. פרט לכך, ניסיונו מקל עליו בקבלת אישור אכלוס בדרך המהירה ביותר, מה שמבטיח לכם הליך מזורז וראש שקט.

להמשך קריאה »
בניית-תקציב-בנייה פיקוח בנייה Pikuah
ניהול פרוייקטים

בניית תקציב בנייה

באתר הבנייה עשויים לעבוד מספר רב של אנשי מקצוע בו זמנית. כמו כן, אנשי מקצוע רבים עשויים להתחלף באתר בהתאם לשלבי הפרויקט ובהתאם לצרכיו המשתנים באופן דינמי. על כן חשוב להכיר את כל אנשי המקצוע שמעורבים בפרויקט ואת דרישות שכרם. חשוב לבחון את חיוניותם להשלמת הפרויקט ולהכיר את חלקם בתהליכי העבודה, את סוגי הסכמי התשלום שהם עובדים לפיהם ואת ההשלכות של כל אחד מההסכמים.

להמשך קריאה »
פיקוח-צמוד-באתר-בנייה-pikuah
מפקח בנייה הגדרות תפקיד

פיקוח צמוד באתר בנייה

אף על פי שהפיקוח הצמוד עולה יותר ללקוח, הוא מבטיח לו בראש ובראשונה סיכוי גבוה יותר למניעת כשלים בזמן אמת, וזה לכשעצמו יתרון אדיר. בעוד בפיקוח עליון, המפקח מגיע בצורה מדגמית אל האתר, בפיקוח צמוד הוא נמצא באתר הבנייה "סביב השעון", ואחראי על פיקוח של עבודות הבנייה, אך גם על נושאים מנהליים שונים, סדר ניקיון ובטיחות באתר, בקרה על כל מי שנכנס ויוצא מאתר הבנייה, פיקוח על אספקת החומרים וכן הלאה.

להמשך קריאה »
דוחות-דיווח-ובקרה-Pikuah-פיקוח-בנייה
ניהול פרוייקטים

תיעוד ודיווח

לדוח היומי חשיבות עליונה בניהול רשומות פשוטות. רישום כל הביצועים מגן על המפקח מפני טיעונים וטענות אפשריות, שכן גם אם הקשר עם הלקוח נהדר, יש אמון מלא וכולם מבצעים את עבודתם בזמן, תרחישים מסוימים עלולים לגרום לכך שרק מה שסוכם על הנייר יהיה רלוונטי. ללא תיעוד מסודר, לא ניתן יהיה לברר אודות נושאים שסוכמו בעת הביקור באתר או בישיבות, ועל כן יש לתעד את כל ההחלטות המתקבלות בדוחות יומיים ופרוטוקולים של פגישות.

להמשך קריאה »
מפקח-בנייה-בצפון pikuah
מפקחי בנייה בישראל

מפקח בנייה בצפון

בשנים האחרונות אתגרי ביצוע הנדסיים ותכנוניים מערימים על אנשי המקצוע קשיים, אך מי שבידו טכנולוגיות חדשות ומתקדמות מסוגל ליישם כל חזון יוצא דופן ויצירתי של יזמים ואדריכלים, גם בתנאי השטח המאתגרים ביותר, מה שאומר שהיזם יכול לפנטז על בית החלומות שלו, וכל מה שהוא זקוק לו זה אדריכל שידע לתרגם זאת לשרטוטים ומפקח בנייה שיוכל לנצח על הפרויקט ביד רמה.

להמשך קריאה »

שאלות נפוצות

באתר הבנייה עשויים לעבוד מספר רב של אנשי מקצוע בו זמנית. כמו כן, אנשי מקצוע רבים עשויים להתחלף באתר בהתאם לשלבי הפרויקט ובהתאם לצרכיו המשתנים באופן דינמי. על כן חשוב להכיר את כל אנשי המקצוע שמעורבים בפרויקט ואת דרישות שכרם. חשוב לבחון את חיוניותם להשלמת הפרויקט ולהכיר את חלקם בתהליכי העבודה, את סוגי הסכמי התשלום שהם עובדים לפיהם ואת ההשלכות של כל אחד מההסכמים.עוד על בניית תקציב בנייה פרטית

ניהול מכרזים הוא משימה מורכבת שמצריכה זמן ומשאבים. עבור מי שאינו מיומן בכך, זו עלולה להיות משימה מורכבת, ובמיוחד כשמדובר בפרויקט מורכב, שכן היא מצריכה לבחון את כל ההיבטים ואנשי המקצוע שנדרשים לפרויקט.< מפקח בנייה שמכיר את דרישות הפרויקט ואת כל שלבי העבודה יכול לסייע בבחירת המכרזים הנכונים לכל שלב עבודה. הוא בקיא בניסוח דרישות מקדימות ויודע על מה אסור לוותר בבחירת הקבלנים ואנשי המקצוע.עוד על מכרזים בבניה פרטית

ף על פי שהפיקוח הצמוד עולה יותר ללקוח, הוא מבטיח לו בראש ובראשונה סיכוי גבוה יותר למניעת כשלים בזמן אמת, וזה לכשעצמו יתרון אדיר. בעוד בפיקוח עליון, המפקח מגיע בצורה מדגמית אל האתר, בפיקוח צמוד הוא נמצא באתר הבנייה "סביב השעון", ואחראי על פיקוח של עבודות הבנייה, אך גם על נושאים מנהליים שונים, סדר ניקיון ובטיחות באתר, בקרה על כל מי שנכנס ויוצא מאתר הבנייה, פיקוח על אספקת החומרים וכן הלאה.עוד על פיקוח צמוד באתר בנייה

לדוח היומי חשיבות עליונה בניהול רשומות פשוטות. רישום כל הביצועים מגן על המפקח מפני טיעונים וטענות אפשריות, שכן גם אם הקשר עם הלקוח נהדר, יש אמון מלא וכולם מבצעים את עבודתם בזמן, תרחישים מסוימים עלולים לגרום לכך שרק מה שסוכם על הנייר יהיה רלוונטי. ללא תיעוד מסודר, לא ניתן יהיה לברר אודות נושאים שסוכמו בעת הביקור באתר או בישיבות, ועל כן יש לתעד את כל ההחלטות המתקבלות בדוחות יומיים ופרוטוקולים של פגישות. עוד על תיעוד ודיווח של מפקח בנייה

ברכישת דירה חדשה מקבלן, האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לטופס 4 נמצאת בידי הקבלן. לעומת זאת, אם אתם בונים את הבית בעצמכם, האחריות היא כולה שלכם. עם זאת, בעזרת פיקוח צמוד של מפקח בנייה, ניתן לכלול את האחריות לקבלת טופס 4 במסגרת התחייבויותיו של מפקח הבנייה, מה שעשוי להיות הפתרון המושלם בשבילכם, שכן מפקח בנייה שמלווה את הפרויקט לכל אורכו גם מכיר את כל התכניות, גם בקיא בהליכי העבודה וגם אחראי לבטיחות המבנה. פרט לכך, ניסיונו מקל עליו בקבלת אישור אכלוס בדרך המהירה ביותר, מה שמבטיח לכם הליך מזורז וראש שקט.עוד על טופס 4

פיקוח הבנייה מבטיח את שלמות הפרויקט משלב התכנון הראשוני, לאורך בניית הפרויקט ומהלך העבודה, ביצוע העבודה ופיקוח עליה בפועל. הפיקוח מעניק גם אחריות וכתובת לשאלות לאחר מכן, בכל מה שיצטרך ובאופן שיטיב עמו גם לאחר סיום הפרויקט. עוד על מפקח בנייה – תפקיד והגדרות

מפקח בנייה הוא הדמות המקצועית והסמכותית שמייצגת אתכם מול כל אנשי המקצוע לאורך כל התהליך, ודואג שהכול יתקתק כמו שעון. אף על פי שהוא מקבל סמכות מאוד רחבה לפעול ולקבל החלטות, הוא צינור המידע שמחבר ביניכם לבין יתר אנשי המקצוע, כך שכל עוד הוא ישנו, אתם תמיד בשליטה. למה צריך מפקח בנייה ?

מנהל פרויקט בנייה למגורים אחראי לפקח על כל מה שקשור לפרויקטים של בנייני מגורים, החל משלבי התכנון ועד למסירת הבית הפרטי או המתחם המוגמר. הוא עוזר בהגדרת יעדים, בחינת היתכנות ותקציב וקביעת זמני עבודה שמוקצבים לכל שלב, עוזר לקבוע תקני ביצועים ומדריך את הלקוח בבחירת צוותים, החל מאדריכלים ויועצים ועד לקבלני ביצוע. ליווי של מנהל בנייה אינו מסתיים עד לקבלת טופס 4 המוגמר וכן למסירת המפתחות ללקוח.ניהול פרוייקטים בבניה פרטית

מנהל הפרויקט צריך כל הזמן לחשוב על העלויות ולהכניס אותם לכל שיקול. זה כולל עמידה בתקציבים שהוקצבו לכל שלב בעבודה לפני תחילת הפרויקט, את המשכורות שמשולמות לאנשי המקצוע השונים, חומרי הגלם הדרושים ואפילו אישורים שיש להמציא, זאת יחד עם בקרה צמודה על עמידה בתוכנית העבודה, הבטיחות ואיכות הביצוע. ניהול ופיקוח בנייה

כל המידע על מפקחי בנייה בישראל, במקום אחד. אנו מעונינים להביא את התחום לשיא יכלותיו תוך שיפור מתמיד. 

כל הוויתו של מפקח הבנייה, צריכה להיות מוכוונת שירות מקצועי, אישי, יעיל ואתי הנאמן ללקוח בראש ובראשונה ומעל הכל

מפקח בנייה מקצוען הוא ההבדל ❤️אל תתפשרו על פחות !