תקציר: מפקח בנייה – תפקיד והגדרות

פיקוח הבנייה מבטיח את שלמות הפרויקט משלב התכנון הראשוני, לאורך בניית הפרויקט ומהלך העבודה, ביצוע העבודה ופיקוח עליה בפועל. הפיקוח מעניק גם אחריות וכתובת לשאלות לאחר מכן, בכל מה שיצטרך ובאופן שיטיב עמו גם לאחר סיום הפרויקט.

פיקוח בנייה הוא כיום שירות הכרחי לכל מי שעוסק בבנייה של פרויקט, בין אם מדובר בקבלן ובין אם מדובר ביזם פרטי ואפילו באדם פרטי שאינו איש מקצוע. למעשה, פיקוח הבנייה מאפשר עין בוחנת ויד מכוונת לכל הפרויקט ובאמצעותו ניתן לנהל את הפרויקט בצורה הטובה והמקצועית ביותר. מהו פיקוח בנייה, ממה הוא מורכב ומהם שלבי העבודה?

שלבים בפיקוח בנייה

פיקוח בנייה מתחיל בפגישה שמטרתה היכרות עם היזם ועם הצעתו לפרויקט, וזאת על מנת לתאם ולתכנן את מהלך הביצוע של העבודות. הפגישה הינה משמעותית מאוד בכל הנוגע להתפתחות תקינה של פיקוח הבנייה והתקדמות הפרויקט בצורה נכונה ויעילה. פגישת ההיכרות כוללת כמה אלמנטים מרכזיים, בין אם מדובר בתיאום ציפיות בין היזם ללקוח, קבלת הנחיות ראשוניות וקבלת החלטות לצורך מפרט ביצוע.

תיאום ציפיות – תיאום הציפיות בין היזם לבין מפקח הבנייה הוא שלב משמעותי וחשוב שבו היזם מפרט מה הוא רוצה וצריך ומפקח הבנייה מיישר עמו קו ובוחן מה אפשרי ומה לא ובאיזו מסגרת של זמן.

מתן הנחיות ראשוניות – ההנחיות הראשוניות הם השלב ההתחלתי של הפרויקט, שבו ניתנות הוראות לביצוע ומתקבלות החלטות הקשורות בהקמת הפרויקט ובהתקדמות הראשונית שלו.

בניית תוכנית עבודה

בניית תוכנית העבודה כוללת את התיאום בין תכניות העבודה השונות שקיימות במסגרת הפרויקט של הבנייה לבין אותם מפרטים טכניים הדרושים לצורך ביצועה. בניית התוכנית מתקיימת עד שמתגבש מערך תכנון מובנה וברור בין מפקח הבנייה לבין היזם. תוכנית העבודה כוללת מגוון של קטגוריות:

הכנה של אומדן תקציבי, לוחות זמנים וכמויות – תוכנית העבודה תכלול הכנה של תקציב משוער תוך התחשבות בכל הגורמים הרבים, ותוך שימת דגש על לוח זמנים מוקפד ועל כמויות החומרים הדרושים לעבודה.

קבלת סיוע ויעוץ על מנת לבחור בקבלני המשנה המתאימים – שלב בחירת הקבלנים הינו שלב חשוב ביותר שבו מפקח הבנייה יכול לסייע בצורה שתטיב עם הפרויקט ועם היזם. שלב זה כולל התקשרות עם הקבלנים ועריכת מכרזים להתקשרות עמם בהתאם לכל השלבים של התקדמות הפרויקט. נוסף על כך, מפקח הבנייה דואג לעריכת חוזי התקשרות עם קבלנים ועם ספקים והוא אף עוקב אחר התשלומים לקבלנים לאחר אישור שהעבודה מצדם אכן מתקדמת. כמו כן, באחריות מפקח הבנייה להתוות את הדרך לכל הקבלנים העוסקים במלאכה על מנת שניתן יהיה לעבוד בשיתוף פעולה מלא שיוביל את הפרויקט קדימה.

השלב בו מתבצע ריכוז וניתוח של הצעות מחיר שונות – בכל פרויקט בנייה, ישנו שלב בו מרכזים ומנתחים הצעות מחיר המתקבלות מגורמים שונים. המפקח דואג לסקור את הנתונים בצורה מלאה ומרוכזת ולהבטיח את ההתאמה לפרויקט ולתקציב.

הבחירה בקבלני המשנה המתאימים תוך ניהול משא ומתן עם היזם – תוכנית העבודה תכלול את בחירת קבלני המשנה בשיתופו של היזם ולפי בחירתו האישית. בחירתו תתבסס גם על ההמלצה של מפקח הבנייה ועל כל הנתונים שהוצגו בשלבים המוקדמים של הפרויקט.

הנחיות לגורמים בפרויקט – לאחר שתוכנית העבודה מגובשת, מפקח הבנייה דואג להנחות את כל המעורבים בפרויקט בין אם מדובר ביועצים, במתכננים או בקבלני משנה, בכל הנוגע לנוהלי העבודה המקצועיים ולהוראותיו של היזם.

פגישות עבודה ודיווח

לאחר שנערכה פגישת ההיכרות והתגבשה תוכנית עבודה מסודרת, מגיע זמנו של השלב הבא – פגישות העבודה לאורך הפרויקט. פגישות אלו כוללות מפגשים עם המתכננים, עם יועצי הפרויקט ועם קבלני המשנה, ובמסגרתן מוגשים ליזם דיווחים שוטפים על התקדמות וביצוע הפרויקט. בזכות מפקח הבנייה, יכול היזם לקבל עדכונים בנוגע לכל היבט בפרויקט הבנייה ולדעת מהו מצבו של כל שלב ושל כל תהליך. פגישות אלו כוללות גם ייעוץ מקצועי לכל הגורמים ולכל מזמיני העבודה למיניהם בכל שלב שהוא בפרויקט.

נוסף על כך, פגישות העבודה וניהול שוטף של פיקוח הבנייה כוללים ניהול של יומן עבודה ויצירת תיעוד של התהליכים של כל גורם וגורם, בין אם מדובר בקבלני משנה ובין אם מדובר במתכננים. הדיווח ליזם נעשה בצורה מפורטת וכל התהליכים מתועדים ומופקים לטובתו של היזם ולדרישותיו. באמצעות שיטות אלו יכול היזם לעקוב בצורה מרבית ויעילה אחר התקדמות הפרויקט.

פיקוח ומעקב של פיקוח הבנייה

פיקוח ומעקב של פרויקט בנייה כולל מספר שלבים:

מערך אשר יאפשר תיאום ביצוע בין הקבלנים – לעיתים, במסגרת פרויקט בנייה, קבלני משנה אינם מתואמים ביניהם, מצב שעלול ליצור התנגשויות, בעיות רבות ובזבוז זמן מיותר. מפקח בנייה דואג לתיאום הביצוע בין הקבלנים ומאפשר לעבודה להתקדם בצורה יעילה ומקצועית.

יצירת תיאום ביצוע בין האדריכל למעצב הפנים – גם האדריכל וגם מעצב הפנים צריכים להיות מתואמים ביניהם על מנת שהפרויקט יושלם לשביעות רצונו של היזם ולפי התוכנית המקורית. מפקח הבנייה דואג לכך ומאפשר את השילוב בין שני גורמים אלו.

תדרוך קבלנים מקיף הכולל הנחיות מפורטות לביצוע– מפקח הבנייה דואג לתדרוך של קבלני המשנה בכל מה שקשור לפרטים שלא תמיד כלולים במפרט ומהווה למעשה כתובת לשאלות שלהם. זאת על מנת ששום דבר לא ייפול בין הכיסאות או לא יזכה למענה מקצועי.

פיקוח צמוד לצורך ביצוע מדויק – מפקח הבנייה דואג בצורה יסודית לכך שכל מה שתוכנן יבוצע בפועל, וזאת על ידי פיקוח צמוד והכרה של התוכניות ושל הפרטים הטכניים לעומקם. על ידי כך ועל ידי פיקוח אחר הקבלנים, מתקבלת התוצאה הטובה ביותר.

עריכת ביקורת ובקרה מוקפדת – מפקח הבנייה הוא אחד הגורמים הבלעדיים שאכן מבצעים בקרה שוטפת על הקבלנים ועל אספקת החומרים, מה שמבטיח שהפרויקט לא יתקע ושהעבודה תבוצע בשלמותה ולפי התכנון המקורי. באופן זה כל הגורמים מבצעים את עבודתם כשורה, וכך לא מתרחשים אירועים שיעכבו את הבנייה או שלא יאפשרו את קיומה ואת התקדמותה על פי התוכנית המקורית.

ביקורת חיצונית ועריכת מבדקים – נוסף על פיקוח של מפקח הבנייה, חשוב לבצע גם ביקורת חיצונית ומבדקים של המתכננים והיועצים של הפרויקט. גם לכך פקח הבנייה דואג בכדי להבטיח את שלמותו של הפרויקט ואת התקדמותו כראוי.

שלבי סיום של פרויקט בנייה

בשלבי הסיום של פרויקט הבנייה, ידאג מפקח הבנייה לאישור של חשבונות חלקיים וסופיים וגם להמלצה לתשלום לאחר בחינה של העבודה, של התקדמותה ושל ביצועה לפי התוכנית המקורית ולפי ההתקדמות בפועל. שלב זה חשוב ביותר מכיוון שמפקח הבנייה הוא האיש שמכיר מקרוב כל גורם וכל תהליך במסגרת הפרויקט והוא יכול לתת אישור שהעבודה אכן התקיימה כראוי ולפי מה שתוכנן בראשית הפרויקט. אישור החשבונות והמלצה לתשלום מתבצעים לאחר בדיקה יסודית של הגורמים הללו, כך שהיזם יכול להיות רגוע וללא דאגות.

בסיום הביצוע, היזם מקבל תיק פרויקט שבו נמצאים כל תהליכי העבודה הכוללים את תכניות העבודה, תמונות של הפרויקט, מסמכי תיעוד, יומני עבודה, פיקוח, תכנון, התקשרות עם ספקים, עבודות מעקב אחריהם, תיאום קשרים ושלבים ותוצאות של בדיקות מעבדה אשר נלוות לפרויקט בנייה. באופן זה היזם זוכה לשקיפות מלאה ולתמונת מצב ברורה לגבי האופן שבו התנהל הפרויקט, והוא יכול לדעת בדיוק מה היה בכל שלב ושלב ואיך הדברים התנהלו.

נוסף על כך, במסגרת פיקוח הבנייה, יקבל הלקוח  תעודות אחריות והנחיות מפורטות על מנת לתפעל את  מערכות הפרויקט מתחילתו ועד סופו. פיקוח הבנייה מבטיח את שלמות הפרויקט משלב התכנון הראשוני, לאורך בניית הפרויקט ומהלך העבודה, ביצוע העבודה ופיקוח עליה בפועל. הפיקוח מעניק גם אחריות וכתובת לשאלות לאחר מכן, בכל מה שיצטרך ובאופן שיטיב עמו גם לאחר סיום הפרויקט.

מפקח בנייה בישראל

מרכזים עבורכם את כל המידע במקום אחד

באמצעות המידע המקצועי שתקבל תוכל לחסוך עשרות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר לאורך תהליך הבניה שלך.בשליחת הטופס הינך מאשר את התקנון ותנאי השימוש באתר. השירות ניתן בחינם!

פיקוח בנייה פרטית בישראל

לפניכם מידע ומאמרים מקצועיים נוספים. קחו את הזמן, תלמדו את הפרטים ואת התהליכים ותבואו מוכנים. עבור מרבית האנשים, זו העיסקה והפרוייקט הגדולים ביותר בחייהם.

מכרזים בבנייה פרטית - pikuah
ניהול פרוייקטים

מכרזים

ניהול מכרזים הוא משימה מורכבת שמצריכה זמן ומשאבים. עבור מי שאינו מיומן בכך, זו עלולה להיות משימה מורכבת, ובמיוחד כשמדובר בפרויקט מורכב, שכן היא מצריכה לבחון את כל ההיבטים ואנשי המקצוע שנדרשים לפרויקט.< מפקח בנייה שמכיר את דרישות הפרויקט ואת כל שלבי העבודה יכול לסייע בבחירת המכרזים הנכונים לכל שלב עבודה. הוא בקיא בניסוח דרישות מקדימות ויודע על מה אסור לוותר בבחירת הקבלנים ואנשי המקצוע.

להמשך קריאה »
טופס 4 - מקפח בנייה pikuah
ניהול פרוייקטים

טופס 4

ברכישת דירה חדשה מקבלן, האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לטופס 4 נמצאת בידי הקבלן. לעומת זאת, אם אתם בונים את הבית בעצמכם, האחריות היא כולה שלכם. עם זאת, בעזרת פיקוח צמוד של מפקח בנייה, ניתן לכלול את האחריות לקבלת טופס 4 במסגרת התחייבויותיו של מפקח הבנייה, מה שעשוי להיות הפתרון המושלם בשבילכם, שכן מפקח בנייה שמלווה את הפרויקט לכל אורכו גם מכיר את כל התכניות, גם בקיא בהליכי העבודה וגם אחראי לבטיחות המבנה. פרט לכך, ניסיונו מקל עליו בקבלת אישור אכלוס בדרך המהירה ביותר, מה שמבטיח לכם הליך מזורז וראש שקט.

להמשך קריאה »
בניית-תקציב-בנייה פיקוח בנייה Pikuah
ניהול פרוייקטים

בניית תקציב בנייה

באתר הבנייה עשויים לעבוד מספר רב של אנשי מקצוע בו זמנית. כמו כן, אנשי מקצוע רבים עשויים להתחלף באתר בהתאם לשלבי הפרויקט ובהתאם לצרכיו המשתנים באופן דינמי. על כן חשוב להכיר את כל אנשי המקצוע שמעורבים בפרויקט ואת דרישות שכרם. חשוב לבחון את חיוניותם להשלמת הפרויקט ולהכיר את חלקם בתהליכי העבודה, את סוגי הסכמי התשלום שהם עובדים לפיהם ואת ההשלכות של כל אחד מההסכמים.

להמשך קריאה »
פיקוח-צמוד-באתר-בנייה-pikuah
מפקח בנייה הגדרות תפקיד

פיקוח צמוד באתר בנייה

אף על פי שהפיקוח הצמוד עולה יותר ללקוח, הוא מבטיח לו בראש ובראשונה סיכוי גבוה יותר למניעת כשלים בזמן אמת, וזה לכשעצמו יתרון אדיר. בעוד בפיקוח עליון, המפקח מגיע בצורה מדגמית אל האתר, בפיקוח צמוד הוא נמצא באתר הבנייה "סביב השעון", ואחראי על פיקוח של עבודות הבנייה, אך גם על נושאים מנהליים שונים, סדר ניקיון ובטיחות באתר, בקרה על כל מי שנכנס ויוצא מאתר הבנייה, פיקוח על אספקת החומרים וכן הלאה.

להמשך קריאה »
דוחות-דיווח-ובקרה-Pikuah-פיקוח-בנייה
ניהול פרוייקטים

תיעוד ודיווח

לדוח היומי חשיבות עליונה בניהול רשומות פשוטות. רישום כל הביצועים מגן על המפקח מפני טיעונים וטענות אפשריות, שכן גם אם הקשר עם הלקוח נהדר, יש אמון מלא וכולם מבצעים את עבודתם בזמן, תרחישים מסוימים עלולים לגרום לכך שרק מה שסוכם על הנייר יהיה רלוונטי. ללא תיעוד מסודר, לא ניתן יהיה לברר אודות נושאים שסוכמו בעת הביקור באתר או בישיבות, ועל כן יש לתעד את כל ההחלטות המתקבלות בדוחות יומיים ופרוטוקולים של פגישות.

להמשך קריאה »
מפקח-בנייה-בצפון pikuah
מפקחי בנייה בישראל

מפקח בנייה בצפון

בשנים האחרונות אתגרי ביצוע הנדסיים ותכנוניים מערימים על אנשי המקצוע קשיים, אך מי שבידו טכנולוגיות חדשות ומתקדמות מסוגל ליישם כל חזון יוצא דופן ויצירתי של יזמים ואדריכלים, גם בתנאי השטח המאתגרים ביותר, מה שאומר שהיזם יכול לפנטז על בית החלומות שלו, וכל מה שהוא זקוק לו זה אדריכל שידע לתרגם זאת לשרטוטים ומפקח בנייה שיוכל לנצח על הפרויקט ביד רמה.

להמשך קריאה »

שאלות נפוצות

באתר הבנייה עשויים לעבוד מספר רב של אנשי מקצוע בו זמנית. כמו כן, אנשי מקצוע רבים עשויים להתחלף באתר בהתאם לשלבי הפרויקט ובהתאם לצרכיו המשתנים באופן דינמי. על כן חשוב להכיר את כל אנשי המקצוע שמעורבים בפרויקט ואת דרישות שכרם. חשוב לבחון את חיוניותם להשלמת הפרויקט ולהכיר את חלקם בתהליכי העבודה, את סוגי הסכמי התשלום שהם עובדים לפיהם ואת ההשלכות של כל אחד מההסכמים.עוד על בניית תקציב בנייה פרטית

ניהול מכרזים הוא משימה מורכבת שמצריכה זמן ומשאבים. עבור מי שאינו מיומן בכך, זו עלולה להיות משימה מורכבת, ובמיוחד כשמדובר בפרויקט מורכב, שכן היא מצריכה לבחון את כל ההיבטים ואנשי המקצוע שנדרשים לפרויקט.< מפקח בנייה שמכיר את דרישות הפרויקט ואת כל שלבי העבודה יכול לסייע בבחירת המכרזים הנכונים לכל שלב עבודה. הוא בקיא בניסוח דרישות מקדימות ויודע על מה אסור לוותר בבחירת הקבלנים ואנשי המקצוע.עוד על מכרזים בבניה פרטית

ף על פי שהפיקוח הצמוד עולה יותר ללקוח, הוא מבטיח לו בראש ובראשונה סיכוי גבוה יותר למניעת כשלים בזמן אמת, וזה לכשעצמו יתרון אדיר. בעוד בפיקוח עליון, המפקח מגיע בצורה מדגמית אל האתר, בפיקוח צמוד הוא נמצא באתר הבנייה "סביב השעון", ואחראי על פיקוח של עבודות הבנייה, אך גם על נושאים מנהליים שונים, סדר ניקיון ובטיחות באתר, בקרה על כל מי שנכנס ויוצא מאתר הבנייה, פיקוח על אספקת החומרים וכן הלאה.עוד על פיקוח צמוד באתר בנייה

לדוח היומי חשיבות עליונה בניהול רשומות פשוטות. רישום כל הביצועים מגן על המפקח מפני טיעונים וטענות אפשריות, שכן גם אם הקשר עם הלקוח נהדר, יש אמון מלא וכולם מבצעים את עבודתם בזמן, תרחישים מסוימים עלולים לגרום לכך שרק מה שסוכם על הנייר יהיה רלוונטי. ללא תיעוד מסודר, לא ניתן יהיה לברר אודות נושאים שסוכמו בעת הביקור באתר או בישיבות, ועל כן יש לתעד את כל ההחלטות המתקבלות בדוחות יומיים ופרוטוקולים של פגישות. עוד על תיעוד ודיווח של מפקח בנייה

ברכישת דירה חדשה מקבלן, האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לטופס 4 נמצאת בידי הקבלן. לעומת זאת, אם אתם בונים את הבית בעצמכם, האחריות היא כולה שלכם. עם זאת, בעזרת פיקוח צמוד של מפקח בנייה, ניתן לכלול את האחריות לקבלת טופס 4 במסגרת התחייבויותיו של מפקח הבנייה, מה שעשוי להיות הפתרון המושלם בשבילכם, שכן מפקח בנייה שמלווה את הפרויקט לכל אורכו גם מכיר את כל התכניות, גם בקיא בהליכי העבודה וגם אחראי לבטיחות המבנה. פרט לכך, ניסיונו מקל עליו בקבלת אישור אכלוס בדרך המהירה ביותר, מה שמבטיח לכם הליך מזורז וראש שקט.עוד על טופס 4

פיקוח הבנייה מבטיח את שלמות הפרויקט משלב התכנון הראשוני, לאורך בניית הפרויקט ומהלך העבודה, ביצוע העבודה ופיקוח עליה בפועל. הפיקוח מעניק גם אחריות וכתובת לשאלות לאחר מכן, בכל מה שיצטרך ובאופן שיטיב עמו גם לאחר סיום הפרויקט. עוד על מפקח בנייה – תפקיד והגדרות

מפקח בנייה הוא הדמות המקצועית והסמכותית שמייצגת אתכם מול כל אנשי המקצוע לאורך כל התהליך, ודואג שהכול יתקתק כמו שעון. אף על פי שהוא מקבל סמכות מאוד רחבה לפעול ולקבל החלטות, הוא צינור המידע שמחבר ביניכם לבין יתר אנשי המקצוע, כך שכל עוד הוא ישנו, אתם תמיד בשליטה. למה צריך מפקח בנייה ?

מנהל פרויקט בנייה למגורים אחראי לפקח על כל מה שקשור לפרויקטים של בנייני מגורים, החל משלבי התכנון ועד למסירת הבית הפרטי או המתחם המוגמר. הוא עוזר בהגדרת יעדים, בחינת היתכנות ותקציב וקביעת זמני עבודה שמוקצבים לכל שלב, עוזר לקבוע תקני ביצועים ומדריך את הלקוח בבחירת צוותים, החל מאדריכלים ויועצים ועד לקבלני ביצוע. ליווי של מנהל בנייה אינו מסתיים עד לקבלת טופס 4 המוגמר וכן למסירת המפתחות ללקוח.ניהול פרוייקטים בבניה פרטית

מנהל הפרויקט צריך כל הזמן לחשוב על העלויות ולהכניס אותם לכל שיקול. זה כולל עמידה בתקציבים שהוקצבו לכל שלב בעבודה לפני תחילת הפרויקט, את המשכורות שמשולמות לאנשי המקצוע השונים, חומרי הגלם הדרושים ואפילו אישורים שיש להמציא, זאת יחד עם בקרה צמודה על עמידה בתוכנית העבודה, הבטיחות ואיכות הביצוע. ניהול ופיקוח בנייה

כל המידע על מפקחי בנייה בישראל, במקום אחד. אנו מעונינים להביא את התחום לשיא יכלותיו תוך שיפור מתמיד. 

כל הוויתו של מפקח הבנייה, צריכה להיות מוכוונת שירות מקצועי, אישי, יעיל ואתי הנאמן ללקוח בראש ובראשונה ומעל הכל

מפקח בנייה מקצוען הוא ההבדל ❤️אל תתפשרו על פחות !