תקציר: פיקוח צמוד באתר בנייה

אף על פי שהפיקוח הצמוד עולה יותר ללקוח, הוא מבטיח לו בראש ובראשונה סיכוי גבוה יותר למניעת כשלים בזמן אמת, וזה לכשעצמו יתרון אדיר. בעוד בפיקוח עליון, המפקח מגיע בצורה מדגמית אל האתר, בפיקוח צמוד הוא נמצא באתר הבנייה "סביב השעון", ואחראי על פיקוח של עבודות הבנייה, אך גם על נושאים מנהליים שונים, סדר ניקיון ובטיחות באתר, בקרה על כל מי שנכנס ויוצא מאתר הבנייה, פיקוח על אספקת החומרים וכן הלאה.

פיקוח צמוד מגדיר מחדש את רמת ואופי הפיקוח הנדרש באתר. ניתן לומר באופן חד משמעי, כשמפקח הבנייה נמצא יום יום באתר, נוכח בכל שלב, מכיר את כל הקבלנים, אנשי המקצוע ונותני השירות ועוקב אחר כל תהליך הבנייה מקרוב, יש הקפדה גבוהה יותר על נהלי הבטיחות, היצמדות קנאית לתכניות ולהוראות שניתנו לאנשי המקצוע ועמידה בלוחות הזמנים במידת האפשר (בהתאם למגבלות מזג האוויר, זמינות חומרי הגלם וכדו').

היתרונות של פיקוח צמוד באתר בנייה

 • מנהיגות – מפקח בנייה מפגין מנהיגות באתר, הוא מהווה דוגמה ליתר העוסקים במלאכה, ולמעשה קובע את הטון והלך הרוח הכללי באתר.
 • תקשורת – מפקח בנייה שנמצא באופן תדיר מאפשר תקשורת פתוחה ואפקטיבית בין כל העובדים ואנשי המקצוע באתר תוך יישוב מחלוקות, מתן פתרונות והתגברות על משברים.
 • מעורבות עובדים – מפקח בנייה נוכח באתר מגדיל באופן אוטומטי את מעורבות העובדים, מה שעשוי להוביל לשיפור בתקני הבריאות והבטיחות באתר, לפתרונות יצירתיים בעת התמודדות עם אתגרים ומכשולים, לעבודת צוות טובה יותר ולסינרגיה.
 • הגדרת תפקידים ותחומי אחריות ברורים – מפקח בנייה מגדיר באופן ברור וחד משמעי מה במסגרת תפקידו ואחריותו של כל קבלן ביצוע או איש מקצוע באתר. בנוכחותו הקבועה הוא מבטיח שכל אחד מבצע את עבודתו ולא מעגל פינות או מעביר אחריות לאיש המקצוע שעובד אחריו.

ומעל הכל, האחריות על המתרחש בשטח, ברורה ונתונה בידי בעל התפקיד המתאים ביותר אשר ברור לכולם כי הוא האמון על המשימה וכי הוא מנהל את הפרוייקט.

עקרונות מפתח לפיקוח צמוד יעיל

 • יש לבחור יחד עם הלקוח את אנשי המקצוע והקבלנים המתאימים ביותר לביצוע העבודה, לוודא שיש להם הכשרה וניסיון מתאימים, שהם בעלי ידע, כישורים ויכולת , ושהם אמינים.
 • חשוב להקפיד על ערוצי תקשורת פתוחים ויעילים עם הלקוח ועם כל אנשי המקצוע, היועצים, הקבלנים ונותני השרותים בפרויקט. מיומנויות תקשורת הן בין הכישורים הבולטים שצריכים להיות למפקח בנייה, שכן הן מסייעות לו גם להנהיג את העובדים באתר וגם לפתור מחלוקות.
 • קביעת יעדים ברי השגה והגדרת תקציב ראלי הנם הכרחיים לצלחת הפרויקט, והם חלק מתפקידיו של מפקח הבנייה. תכנון לקוי והקצאת משאבים לא נכונה יובילו באופן חד משמעי לאי שביעות רצון הלקוח ולמשברים רבים לאורך הפרויקט.

פיקוח צמוד ובטיחות באתר הבנייה

באתרי בנייה גדולים כקטנים יש לפיקוח תפקיד מפתח במניעת תאונות. פונקציות פיקוח אופייניות כוללות תכנון והקצאת עבודה, קבלת החלטות, מעקב אחר ביצועים ותאימות, הפגנת מנהיגות ובניית עבודת צוות והבטחת מעורבות כוח אדם. לפיכך, לעתים קרובות פיקוח מעורב בניהול פרויקט בנייה טיפוסי, ובמיוחד בהבטחת ניהול ובטיחות.

פיקוח באתר בנייה הנו גורם שמשפיע על הביצועים בעת ניסיון למנוע תאונות. כמו כן, היעדר פיקוח נאות משמש באופן קבוע כגורם תורם חשוב בתאונות, פעמים רבות גם באתרי בנייה.

לפיכך, פיקוח באתר הבנייה הנו גורם קריטי לבטיחות האתר ופעילותו, אולם אף על פי שקיימות תקנות בטיחות ודרישות משפטיות שנוגעות לפיקוח המחייבות את הלקוח לבצע הסדרים לצורך ניהול הפרויקט, ה"פיקוח" אינו מוזכר במפורש ובפועל אינו מוגדר בחוק או במסגרת תקנות תומכות- מהו פיקוח? איך הוא מועבר? וכמה נדרש? השאלות הללו נתונות להחלטתם של המעסיקים והיזמים.

אלא שהפיקוח הוא בגדר תפקיד מפתח בהבטחת הסדרי הניהול ופיקוח על תכנית שלבי הבנייה שפיתח המהנדס הראשי, וככל שהפיקוח יהיה חלק בלתי נפרד מאתר הבנייה, כך ניתן יהיה למזער סיכונים, להפחית את הסיכוי לתאונות באתר ולעמוד בתכניות הבנייה, בתקציב ובלוח הזמנים שהוגדרו עבור כל שלבי העבודה באתר.

מהן המשימות המוטלות על מפקח צמוד?

משימות המפקח הצמוד מתחלקות ל- 3: לפני תחילת העבודות באתר, במהלכן ואחריהן.

משימות לפני תחילת העבודות באתר

 • הכרת האתר ותנאיו, לרבות המטרדים, המגבלות ועוד.
 • למידת תכניות העבודה, המפרטים וכתבי הכמויות.
 • ניהול מכרזים, משא ומתן וחוזים עם קבלני הביצוע יחד עם הלקוח.
 • הכנת תכנית פיקוח, נהלים, תכנית בקרת איכות, תכנית לניהול חשבונות ולמעקב אחר לוחות זמנים.
 • הגדרת פורום לפגישות תיאום, קידום ומעקב אחר הפרויקט.
 • ווידוא הימצאות כל אישורי והיתרי הבנייה הדרושים.
 • הכנת רשימת קבלני משנה, ספקים, יועצים, אנשי מקצוע ועובדים.
 • הכנת פרוגרמת בדיקות ומעקב איכות.

משימות במהלך העבודה באתר

 • נוכחות יומיומית, הכרת הפעילות ומתן אישורים בתום כל שלב עבודה למעבר לשלב הבא.
 • בדיקה שוטפת ושיטתית ווידוא התאמת הפעילות באתר לתכניות וללוח הזמנים.
 • ביצוע בקרת איכות ווידוא קבלת התוצאה האיכותית ביותר עד לשביעות רצונו.
 • ניהול יומן מעקב יומי, רישום, תיעוד ומעקב אחר כל מסמך ותכנית או שלבי עבודה בפרויקט.
 • אישור חשבונות.
 • ווידוא איכות חומרי הגלם והמוצרים המסופקים לאתר, ווידוא התאמתם למפרטים, אישור כמויות, ווידוא מחירים ואישור סופי.
 • ניהול רישום של כל קבלני המשנה, צוותי המדידה, הספקים ואנשי המקצוע הפעילים באתר.

משימות בתום העבודה באתר

 • ביצוע בדיקות ומעקב אחר ביצוע כל ההשלמות הנדרשות לשביעות רצונו המלאה.
 • הכנת תיק מסכם לפרויקט בשני העתקים, שיימסר ללקוח לכל היותר בתום חודשיים ממועד סיום הפרויקט, ובו מופיעים הדברים הבאים:

– סיכום פרטים אודות העבודה

– עלויות העבודה והשוואתן למסגרת התקציב שנקבעה מראש

– כתב כמויות סופי עם ציון חריגות והסברים אודות החריגות הללו

– פירוט לוחות זמנים ורמת העמידה בהם

– ציון איכות הביצוע ופירוט כל ממצא חריג שהתגלה במהלך הפרויקט, וכיצד טופל

– סיכום בדיקות כולל טפסים וריכוזים בהשוואה לפרוגרמה המקורית

– יומני עבודה שכוללים סיכומי ישיבות ודוחות פיקוח

– אישורי מסירה של כל שלבי העבודה ופרוטוקולים מסיורי המסירה

פיקוח צמוד או פיקוח עליון?

אף על פי שהפיקוח הצמוד עולה יותר ללקוח, הוא מבטיח לו בראש ובראשונה סיכוי גבוה יותר למניעת כשלים בזמן אמת, וזה לכשעצמו יתרון אדיר. בעוד בפיקוח עליון, המפקח מגיע בצורה מדגמית אל האתר, בפיקוח צמוד הוא נמצא באתר הבנייה "סביב השעון", ואחראי על פיקוח של עבודות הבנייה, אך גם על נושאים מנהליים שונים, סדר ניקיון ובטיחות באתר, בקרה על כל מי שנכנס ויוצא מאתר הבנייה, פיקוח על אספקת החומרים וכן הלאה.

פיקוח צמוד מתאפיין בנוכחות מקסימלית של המפקח, זמינות גבוהה מאוד, דיווח שוטף ותיעוד כל המתרחש באתר ברמה היומיומית, בקרת איכות בכל שלב בתהליך הבנייה ועוד.

הבחירה שלא להעסיק מפקח צמוד עלולה לבוא לידי ביטוי באיכות חומרים ירודה, בטעויות או בכשלים בביצוע עבודות השלד והגימור, בהוצאות כספיות שניתן היה לחסוך ובעמים רבות בעגמת נפש של הלקוח.

במסגרת תפקידו, מפקח בנייה צמוד מייצג אך ורק את האינטרסים של הלקוח, ועליו לוודא שכל מה שהוסכם על ידי הלקוח יצא לפועל כפי שסוכם עם אנשי המקצוע, הקבלנים וכל הנוגעים בדבר.

מי אחראי לכל זה?

אם כך, עולה שאלת האחריות, שכן בפיקוח עליון ברור לכל, שפגם או כשל באחד משלבי העבודה נופל על כתפיו של הקבלן המבצע. מה באשר לפיקוח צמוד? האם במקרה זה מפקח הבנייה נושא בנטל האחריות? האם יכול לקרות מצב שבו הקבלן ומפקח הבנייה מטילים את האחריות זה על זה ומתנערים ממנה?

בהחלט לא! קיימים תקדימים משפטיים, אשר בהם נפסק כי קבלני ביצוע הם האחראים לנזקים ולכשלים שנוגעים לתחום עבודתם, גם במקרים בהם המפקח נכח באתר הבנייה. זאת בהסתמך על תקנות התכנון והבנייה התשנ"ב 1992, שקבעו את פירוט מסגרת אחריותו המקצועית של מפקח הבנייה.

מפקח בנייה בישראל

מרכזים עבורכם את כל המידע במקום אחד

באמצעות המידע המקצועי שתקבל תוכל לחסוך עשרות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר לאורך תהליך הבניה שלך.בשליחת הטופס הינך מאשר את התקנון ותנאי השימוש באתר. השירות ניתן בחינם!

פיקוח בנייה פרטית בישראל

לפניכם מידע ומאמרים מקצועיים נוספים. קחו את הזמן, תלמדו את הפרטים ואת התהליכים ותבואו מוכנים. עבור מרבית האנשים, זו העיסקה והפרוייקט הגדולים ביותר בחייהם.

מכרזים בבנייה פרטית - pikuah
ניהול פרוייקטים

מכרזים

ניהול מכרזים הוא משימה מורכבת שמצריכה זמן ומשאבים. עבור מי שאינו מיומן בכך, זו עלולה להיות משימה מורכבת, ובמיוחד כשמדובר בפרויקט מורכב, שכן היא מצריכה לבחון את כל ההיבטים ואנשי המקצוע שנדרשים לפרויקט.< מפקח בנייה שמכיר את דרישות הפרויקט ואת כל שלבי העבודה יכול לסייע בבחירת המכרזים הנכונים לכל שלב עבודה. הוא בקיא בניסוח דרישות מקדימות ויודע על מה אסור לוותר בבחירת הקבלנים ואנשי המקצוע.

להמשך קריאה »
טופס 4 - מקפח בנייה pikuah
ניהול פרוייקטים

טופס 4

ברכישת דירה חדשה מקבלן, האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לטופס 4 נמצאת בידי הקבלן. לעומת זאת, אם אתם בונים את הבית בעצמכם, האחריות היא כולה שלכם. עם זאת, בעזרת פיקוח צמוד של מפקח בנייה, ניתן לכלול את האחריות לקבלת טופס 4 במסגרת התחייבויותיו של מפקח הבנייה, מה שעשוי להיות הפתרון המושלם בשבילכם, שכן מפקח בנייה שמלווה את הפרויקט לכל אורכו גם מכיר את כל התכניות, גם בקיא בהליכי העבודה וגם אחראי לבטיחות המבנה. פרט לכך, ניסיונו מקל עליו בקבלת אישור אכלוס בדרך המהירה ביותר, מה שמבטיח לכם הליך מזורז וראש שקט.

להמשך קריאה »
בניית-תקציב-בנייה פיקוח בנייה Pikuah
ניהול פרוייקטים

בניית תקציב בנייה

באתר הבנייה עשויים לעבוד מספר רב של אנשי מקצוע בו זמנית. כמו כן, אנשי מקצוע רבים עשויים להתחלף באתר בהתאם לשלבי הפרויקט ובהתאם לצרכיו המשתנים באופן דינמי. על כן חשוב להכיר את כל אנשי המקצוע שמעורבים בפרויקט ואת דרישות שכרם. חשוב לבחון את חיוניותם להשלמת הפרויקט ולהכיר את חלקם בתהליכי העבודה, את סוגי הסכמי התשלום שהם עובדים לפיהם ואת ההשלכות של כל אחד מההסכמים.

להמשך קריאה »
פיקוח-צמוד-באתר-בנייה-pikuah
מפקח בנייה הגדרות תפקיד

פיקוח צמוד באתר בנייה

אף על פי שהפיקוח הצמוד עולה יותר ללקוח, הוא מבטיח לו בראש ובראשונה סיכוי גבוה יותר למניעת כשלים בזמן אמת, וזה לכשעצמו יתרון אדיר. בעוד בפיקוח עליון, המפקח מגיע בצורה מדגמית אל האתר, בפיקוח צמוד הוא נמצא באתר הבנייה "סביב השעון", ואחראי על פיקוח של עבודות הבנייה, אך גם על נושאים מנהליים שונים, סדר ניקיון ובטיחות באתר, בקרה על כל מי שנכנס ויוצא מאתר הבנייה, פיקוח על אספקת החומרים וכן הלאה.

להמשך קריאה »
דוחות-דיווח-ובקרה-Pikuah-פיקוח-בנייה
ניהול פרוייקטים

תיעוד ודיווח

לדוח היומי חשיבות עליונה בניהול רשומות פשוטות. רישום כל הביצועים מגן על המפקח מפני טיעונים וטענות אפשריות, שכן גם אם הקשר עם הלקוח נהדר, יש אמון מלא וכולם מבצעים את עבודתם בזמן, תרחישים מסוימים עלולים לגרום לכך שרק מה שסוכם על הנייר יהיה רלוונטי. ללא תיעוד מסודר, לא ניתן יהיה לברר אודות נושאים שסוכמו בעת הביקור באתר או בישיבות, ועל כן יש לתעד את כל ההחלטות המתקבלות בדוחות יומיים ופרוטוקולים של פגישות.

להמשך קריאה »
מפקח-בנייה-בצפון pikuah
מפקחי בנייה בישראל

מפקח בנייה בצפון

בשנים האחרונות אתגרי ביצוע הנדסיים ותכנוניים מערימים על אנשי המקצוע קשיים, אך מי שבידו טכנולוגיות חדשות ומתקדמות מסוגל ליישם כל חזון יוצא דופן ויצירתי של יזמים ואדריכלים, גם בתנאי השטח המאתגרים ביותר, מה שאומר שהיזם יכול לפנטז על בית החלומות שלו, וכל מה שהוא זקוק לו זה אדריכל שידע לתרגם זאת לשרטוטים ומפקח בנייה שיוכל לנצח על הפרויקט ביד רמה.

להמשך קריאה »

שאלות נפוצות

באתר הבנייה עשויים לעבוד מספר רב של אנשי מקצוע בו זמנית. כמו כן, אנשי מקצוע רבים עשויים להתחלף באתר בהתאם לשלבי הפרויקט ובהתאם לצרכיו המשתנים באופן דינמי. על כן חשוב להכיר את כל אנשי המקצוע שמעורבים בפרויקט ואת דרישות שכרם. חשוב לבחון את חיוניותם להשלמת הפרויקט ולהכיר את חלקם בתהליכי העבודה, את סוגי הסכמי התשלום שהם עובדים לפיהם ואת ההשלכות של כל אחד מההסכמים.עוד על בניית תקציב בנייה פרטית

ניהול מכרזים הוא משימה מורכבת שמצריכה זמן ומשאבים. עבור מי שאינו מיומן בכך, זו עלולה להיות משימה מורכבת, ובמיוחד כשמדובר בפרויקט מורכב, שכן היא מצריכה לבחון את כל ההיבטים ואנשי המקצוע שנדרשים לפרויקט.< מפקח בנייה שמכיר את דרישות הפרויקט ואת כל שלבי העבודה יכול לסייע בבחירת המכרזים הנכונים לכל שלב עבודה. הוא בקיא בניסוח דרישות מקדימות ויודע על מה אסור לוותר בבחירת הקבלנים ואנשי המקצוע.עוד על מכרזים בבניה פרטית

ף על פי שהפיקוח הצמוד עולה יותר ללקוח, הוא מבטיח לו בראש ובראשונה סיכוי גבוה יותר למניעת כשלים בזמן אמת, וזה לכשעצמו יתרון אדיר. בעוד בפיקוח עליון, המפקח מגיע בצורה מדגמית אל האתר, בפיקוח צמוד הוא נמצא באתר הבנייה "סביב השעון", ואחראי על פיקוח של עבודות הבנייה, אך גם על נושאים מנהליים שונים, סדר ניקיון ובטיחות באתר, בקרה על כל מי שנכנס ויוצא מאתר הבנייה, פיקוח על אספקת החומרים וכן הלאה.עוד על פיקוח צמוד באתר בנייה

לדוח היומי חשיבות עליונה בניהול רשומות פשוטות. רישום כל הביצועים מגן על המפקח מפני טיעונים וטענות אפשריות, שכן גם אם הקשר עם הלקוח נהדר, יש אמון מלא וכולם מבצעים את עבודתם בזמן, תרחישים מסוימים עלולים לגרום לכך שרק מה שסוכם על הנייר יהיה רלוונטי. ללא תיעוד מסודר, לא ניתן יהיה לברר אודות נושאים שסוכמו בעת הביקור באתר או בישיבות, ועל כן יש לתעד את כל ההחלטות המתקבלות בדוחות יומיים ופרוטוקולים של פגישות. עוד על תיעוד ודיווח של מפקח בנייה

ברכישת דירה חדשה מקבלן, האחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים לטופס 4 נמצאת בידי הקבלן. לעומת זאת, אם אתם בונים את הבית בעצמכם, האחריות היא כולה שלכם. עם זאת, בעזרת פיקוח צמוד של מפקח בנייה, ניתן לכלול את האחריות לקבלת טופס 4 במסגרת התחייבויותיו של מפקח הבנייה, מה שעשוי להיות הפתרון המושלם בשבילכם, שכן מפקח בנייה שמלווה את הפרויקט לכל אורכו גם מכיר את כל התכניות, גם בקיא בהליכי העבודה וגם אחראי לבטיחות המבנה. פרט לכך, ניסיונו מקל עליו בקבלת אישור אכלוס בדרך המהירה ביותר, מה שמבטיח לכם הליך מזורז וראש שקט.עוד על טופס 4

פיקוח הבנייה מבטיח את שלמות הפרויקט משלב התכנון הראשוני, לאורך בניית הפרויקט ומהלך העבודה, ביצוע העבודה ופיקוח עליה בפועל. הפיקוח מעניק גם אחריות וכתובת לשאלות לאחר מכן, בכל מה שיצטרך ובאופן שיטיב עמו גם לאחר סיום הפרויקט. עוד על מפקח בנייה – תפקיד והגדרות

מפקח בנייה הוא הדמות המקצועית והסמכותית שמייצגת אתכם מול כל אנשי המקצוע לאורך כל התהליך, ודואג שהכול יתקתק כמו שעון. אף על פי שהוא מקבל סמכות מאוד רחבה לפעול ולקבל החלטות, הוא צינור המידע שמחבר ביניכם לבין יתר אנשי המקצוע, כך שכל עוד הוא ישנו, אתם תמיד בשליטה. למה צריך מפקח בנייה ?

מנהל פרויקט בנייה למגורים אחראי לפקח על כל מה שקשור לפרויקטים של בנייני מגורים, החל משלבי התכנון ועד למסירת הבית הפרטי או המתחם המוגמר. הוא עוזר בהגדרת יעדים, בחינת היתכנות ותקציב וקביעת זמני עבודה שמוקצבים לכל שלב, עוזר לקבוע תקני ביצועים ומדריך את הלקוח בבחירת צוותים, החל מאדריכלים ויועצים ועד לקבלני ביצוע. ליווי של מנהל בנייה אינו מסתיים עד לקבלת טופס 4 המוגמר וכן למסירת המפתחות ללקוח.ניהול פרוייקטים בבניה פרטית

מנהל הפרויקט צריך כל הזמן לחשוב על העלויות ולהכניס אותם לכל שיקול. זה כולל עמידה בתקציבים שהוקצבו לכל שלב בעבודה לפני תחילת הפרויקט, את המשכורות שמשולמות לאנשי המקצוע השונים, חומרי הגלם הדרושים ואפילו אישורים שיש להמציא, זאת יחד עם בקרה צמודה על עמידה בתוכנית העבודה, הבטיחות ואיכות הביצוע. ניהול ופיקוח בנייה

כל המידע על מפקחי בנייה בישראל, במקום אחד. אנו מעונינים להביא את התחום לשיא יכלותיו תוך שיפור מתמיד. 

כל הוויתו של מפקח הבנייה, צריכה להיות מוכוונת שירות מקצועי, אישי, יעיל ואתי הנאמן ללקוח בראש ובראשונה ומעל הכל

מפקח בנייה מקצוען הוא ההבדל ❤️אל תתפשרו על פחות !